Spływ kajakowy rzeką Wieprz
0:065.05.2010

Wieprz

wieprz2

Wieprz od granicy z gminą Trawniki do mostu w Kijanach przepływa przez Nadwieprzański Park Krajobrazowy, który wraz z otuliną, pomimo swego dolinnego charakteru, odznacza się wyraźnie odmiennymi typami krajobrazów. Przepływa krętą wstęgą w zróżnicowanym korycie rzecznym. Od płaskich łąk i torfowisk do bardzo wysokich brzegów w otoczeniu drzew. W Łańcuchowe z mostu rozpościera się przepiękny widok na zakręt rzeki w lewo, który daje złudzenie że rzeka zawraca i płynie w przeciwnym kierunku. Część północna parku – od Ciechanek Krzesimowskich do Kijan obejmuje przełomowy odcinek Wieprza przez Dolinę Łuszczowską. Trasa kręta, malownicza, strome zbocza otaczające pradolinę Wieprza z rozległymi łąkami. W okolicach Łęcznej w szerokich dolinach Wieprza i Świnki przeplatają się łąki z polami uprawnymi, fragmentami lasów, zaroślami i szuwarami. Nie brakuje tu także rzadko spotykanych gatunków ptaków takich jak zimorodki, myszołowy, krwawodzioby czy orliki krzykliwe. Warto także podkreślić dużą liczebność populacji bociana białego. Wśród ssaków trzeba wziąć pod uwagę pojawienie się bobra europejskiego, co świadczy o poprawie czystości wody. Budowane przez nie żeremia występują nie tylko na obszarze Parku ale również poza jego granicami. Przełomowa dolina Wieprza, zaliczana jest do najpiękniejszych krajobrazów terenu województwa lubelskiego i jest porównywana z przełomem Wisły w okolicach Kazimierza oraz Puław.

Niedaleko, w okolicy Ziółkowa znajduje się następna osobliwość przyrodnicza. Są nią tak zwane „szumy nad Wieprzem” – malownicze wodospadziki, ulokowane równiutko w niewielkich odstępach od siebie, zapewniające niepowtarzalne wrażenia akustyczno – wzrokowe. Wieprz na tym odcinku zdecydowanie miej meandruje, co pozwala dodatkowo się zrelaksować. Mijając most drogowy w Kijanach wpływamy do Otuliny Parku gdzie, w okolicy miejscowości Spiczyn, swoje ujście ma rzeka Bystrzyca. Niedługo po tym, na wzgórzu, naszym oczom ukazują się ruiny pałacu w Zawieprzycach. Zachęcamy do zwiedzenia terenu ruin pałacu – wstęp wolny.

Warto zobaczyć

Jaszczów:

Zabytkowy dworek z XIX wieku. Dwór jest zbudowany z drewna, parterowy
Zamknięty zabytkowy młyn
Ruina ariańskiego zboru z przełomu XVI i XVII wieku

Łańcuchów:

Zespół dworski z 1904 r. zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza w stylu „zakopiańskim”,wraz z parkiem z XVIII w.
Kościół parafialny, przy którym wzniesiono w latach 1812-17 dwie dzwonnice

Łęczna:

Ciekawy układ urbanistyczny centrum z trzema rynkami
Obiekty architektury świeckiej m.in. unikatowe, pochodzące z XIX w.
Karczmy z zajazdami, ratusz, murowany dwór z przełomu XIX i XX w. z otaczającymi go zabudowaniami gospodarczymi
Renesansowy kościół parafialny z lat 1618-31
Bożnica żydowska wzniesiona w stylu barokowym mieszcząca muzeum

Zawieprzyce:

Ruiny pałacu barokowego z XVII wiekU
Barokowa oficyna pałacowa z XVIII wieku
Lamus dworski z XVIII ruiny klasycystycznej oranżerii z pocz.XIX wieku
Brama wjazdowa
Obelisk i kaplica z pocz. XIX wieku
Park z cennymi okazami starych drzew oraz 5 zabytkowych domów wiejskich