Dołączyliśmy do programu RODZINA 3 + partner
13:4615.05.2014

Sternik Spływy Kajakowe

Rodzina 3

Zaprasza rodziny wielodzietne z Gminy Miejskiej Świdnik na Rodzinne spływy  kajakowe. Przystąpiliśmy jako partner do programu „Rodzina Trzy Plus”.

Rodzina 3 +

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Program „ Rodzina Trzy Plus” adresowany jest do rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, składających się z rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.

§ 2

1. Karta „ Rodzina Trzy Plus” zwana dalej Kartą daje prawo do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez instytucje miejskie i jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Miejskiej Świdnik zwane dalej Partnerami, którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus”.

 

Oficjalna strona programu Rodzina 3 PLUS http://www.swidnik.pl/rodzina-trzy-plus